Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Borax

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Điểm nóng chảy: 743 °C
Công thức: Na2B4O7·10H2O
Khối lượng phân tử: 381,37 g/mol
ID IUPAC: Sodium tetraborate decahydrate
Mật độ: 1,73 g/cm³
Điểm sôi: 1.575 °C
 

 

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
Điểm nóng chảy: 743 °C
Công thức: Na2B4O7·10H2O
Khối lượng phân tử: 381,37 g/mol
ID IUPAC: Sodium tetraborate decahydrate
Mật độ: 1,73 g/cm³
Điểm sôi: 1.575 °C