Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website

Borax

Trạng thái : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Melting point: 743 ° C
Formula: Na2B4O7 · 10H2O
Molecular mass: 381.37 g / mol
IUPAC ID: Sodium tetraborate decahydrate
Density: 1.73 g / cm³
Boiling point: 1.575 ° C

Xem thêm

Liên hệ đặt hàng
Melting point: 743 ° C
Formula: Na2B4O7 · 10H2O
Molecular mass: 381.37 g / mol
IUPAC ID: Sodium tetraborate decahydrate
Density: 1.73 g / cm³
Boiling point: 1.575 ° C